در این مقاله به بررسی انواع خشم و یا بهتر بخواهیم  بگوییم ابرازهای مختلف خشم می پردازیم.

ابراز های اشتباه خشم به پنج مدل نمود پیدا می کند. شایدبیشتر با پرخاشگری ( داد زدن ، فحاشی کردن ، درگیری و…) آشنا بوده ایم اما خشم به شیوه های دیگر هم خود را نشان می دهد  انتقام گرفتن، خصومت داشتن، بی توجهی کردن ،قهر کردن، انجام کار هایی به قصد اینکه طرف مقابل را خشمگین کند تنها چندی از ابراز های منفی خشم می باشد . متاسفانه افراد  در خانواده و یا اجتماع ابراز های منفی خشم را کاملا دیده اند و شروع به الگو برداری کرده اند  این ابرازها می تواند آسیب های جدی و ویرانگری را بررای ما به همراه داشته باشد . خیلی از مواقع اینقدر ابرازهای منفی خشم داشته ایم که به صورت عادت تبدیل شده و ما به صورت ناخود آگاه آن را انجام داده ایم . بی توجهی کردن کردن یکی از ابراز های منفی خشم است که در خانواده ها به وفور دیده می شود .

انواع خشم

در این بخش به پنج مورد از ابراز های منفی خشم می پردازیم و برای درک بهتر یک مثال می زنیم و برای هر کدام آن را توضیح می دهیم

مثال : با دوستتان یک قرار مهم گذاشته اید دوست شما به مدت نیم ساعت تاخیر می کند و بعد هم که می آید هیچ عذر خواهی نمی کند ؟

بعد از اینکه او می آید و عذر خواهی هم نمی کند شما خشمگین می شوید و شروع به داد زدن می کنید که هیچ زمانی وقت شناس نیست

۱- نمود خشم به صورت پرخاشگری

پرخاشگری شایع ترین نحوه ابراز خشم می باشد .که اکثر کسانی که هیچ مدیریتی بر خشم خود ندارند به این صورت خشم خود را بروز می دهند. این نوع بروز خطرناکترین ابراز خشم شناخته می شود و آسیب های خیلی جدی می تواند به همراه داشته باشد.  پرخاشگری هم می تواند به صورت کلامی و هم به صورت فیزیکی  نشان داده شود.  این نوع ابراز را در همه جا می توانیم ببینیم در این نوع ابراز ، خشم  از ابزاری  قبیل تهدیدکردن، فریاد زدن ، فحش دادن ، هل دادن ،سیلی زدن یا کتک زدن برای ترساندن و یا وارد کردن  آسیب های عاطفی و یا جسمی استفاده می کند.

مثال : با دوستتان یک قرار مهم گذاشته اید دوست شما به مدت نیم ساعت تاخیر می کند و بعد هم که می آید هیچ عذر خواهی نمی کند واکنش شما جیست؟

بعد از اینکه او می آید و عذر خواهی هم نمی کند شما خشمگین می شوید و شروع به داد زدن می کنید که هیچ زمانی وقت شناس نیست

۲-نمود خشم به صورت پرخاشگری منفعل

در ظاهر هیچ چیزی نیست ولی با کارهایی که فرد  انجام می دهد طرف مقابل را خشمگین و عصبانی کند مثلا سر قرار دیر می آید و یا به عمد شروع به فشار دادن دکمه خشم دیگران می شود. در این نوع ابراز ، که در ظاهر چیزی نیست ولی در عین حال رفتار هایی برای خشمگین کردن دیگران  و اگر از آنها برای رفتارشان توضیحی بخواهید معمولا می گویند که هیچ قصدوقرغی ندارند شاید یک نوع دورویی به حساب بیاید . معمولا این ابراز ها را خیلی سخت می توان تحمل کرد و زندگی با افرادی که خشم خود را اینگونه بروز می دهند عذاب آور  است . زیرا طرف مقابل شما دکمه خشم شما را فشار می دهد ودر عین حال خشم خود را انکار می کند .

مثال : با دوستتان یک قرار مهم گذاشته اید دوست شما به مدت نیم ساعت تاخیر می کند و بعد هم که می آید هیچ عذر خواهی نمی کند واکنش شما جیست؟

ظاهر خود را عادی نشان می دهید و کاری می کنید که او هم خشمگین شود

 

۳-نمود خشم به صورت طعنه زدن

در این نوع ابراز خشم فرد شروع به طعنه زدن ، مسخره کردن ،تحقیر کردن می کند زمانیکه با موقعیتی خشم براگیز مواجه می شود با طعنه زدن خشم خود را به نمایش می گذاردو بدتر از آن شروع به تحقیر کردن می کند. در این نوع ابراز شاید صدا و چهره فرد نشانگر یک نوع خشم است که شاید در ظاهر آنرا انکار می کند .

مثال : با دوستتان یک قرار مهم گذاشته اید دوست شما به مدت نیم ساعت تاخیر می کند و بعد هم که می آید هیچ عذر خواهی نمی کند واکنش شما جیست؟

با طعنه به او می گویید ممنونم که اینقدر برای رفاقتمون ارزش قائل هستی .

۴-نمود خشم به صورت خشم سرد

خشم سرد دقیقا نقطه مقابل خشم پرحرارت می باشد در خشم سرد فرد از طریق قهر کردن و یا بی توجهی کردن برای تنبیه کردن فرد مقابل اقدام می کند شاید در ظاهربگوید  هیچ چیزی نشده ولی با روش های که برای توی ذوق زدن پیدا می کند طرف مقابل خود را خشمگین می کند  شاید به آن ها بگویید اتفاقی افتاده بگویند نه چیزی نشده ولی با رفتارشان شما را عذاب می دهند. و از اینکه دیگران ناز آنها را می کشند لذت می برند این نوع ابراز بیشتر بوی طفره رفتن از حل و فصل مشکل و قهر کردن را می دهد.

مثال : با دوستتان یک قرار مهم گذاشته اید دوست شما به مدت نیم ساعت تاخیر می کند و بعد هم که می آید هیچ عذر خواهی نمی کند واکنش شما جیست؟

به او می گویید که دیگر وفت نداریدو از او جدا می شوید به امید اینکه او را تنبیه کرده باشید.

۵-نمود خشم به صورت خصومت

خشمی که به صورت خصومت بروز پیدا می کند معمولا هدف مشخصی ندارد و در اثر هر موقعیتی می تواند فعال شود غر زدن در این نوع خشم زیاد دیده می شود.معمولا فرد خوب با تنش کنار نمی آید فرد احساس تنیدگی و فشار می کند شاید صدای خود را بلند کند و یا حرف های زننده بزند حرف هایشان بوی تهدیدو آزار می دهد.هر زمانی که فرد انتظاراتش برآورده نمی شود برانگیخته می شود

مثال : با دوستتان یک قرار مهم گذاشته اید دوست شما به مدت نیم ساعت تاخیر می کند و بعد هم که می آید هیچ عذر خواهی نمی کند واکنش شما جیست؟

به قدری احساس تنیدگی می کنید که میخواهید فریاد بزنید هر کسی که به شما می رسد با او کج خلقی میکنید.

۵ابراز منفی خشم در یک نگاه

 

نه گفتن

می خوام برم مسافرت می تونی برای یک هفته ماشینت قرض بدی؟

هوا خیلی سرده می تونی من رو تا خونه برسونی؟

می خوام خونه بخرم و ۱۰ میلیون پول کم دارم می تونی بهم  قرض بدی ؟

حالا یک ربع  دیگه بشین دیر نمیشه که…

آیا شما هم در نه گفتن مشکل دارید ؟

دوست دارید یاد بگیرید که چطور نه بگید تا روابطتون خراب نشه؟

تا به حال شده کسی تقاضایی از شما کرده باشه و دلتون بخواد نه بگید ولی به هر دلیلی نتونستید جواب منفی بهش بدید و تازه از جملاتی   نظیر نه بابا این چه حرفیه ….. شما ارزشت بالاتر از این حرفاست …… خیلی دوست دارم باهات همراهی کنم ….. وظیفه من هست که کمکت کنم و… هم استفاده کردید .کافیه یک تخصص داشته باشید همه فامیل از تخصصتون استفاده می کنند مثلا طراحی وب سایت انجام می دید و ۱۰ نفر از اقوام و دوستان از شما درخواست می کنند یک وب سایت هم برای ما راه بینداز آن هم به صورت رایگان ، چطور دراین مواقع نه بگوییم .

همه ما موقعیت هایی داشتیم که نه گفتن برایمان خیلی سخت بوده به هر دلیلی بر خلاف میل باطنی جواب مثبت دادیم و بعد از دست خودمان و شاید کسی که این تقاضا را از ما کرده خشمگین شدیم ، در مهارت نه گفتن یاد میگیریم چطور با حفظ حقوق دیگران و خود نه بگوییم به نحوی که به روابطمان کمترین آسیب وارد شود.

 

نه بگوییم

نه بگوییم

معمولا دو مدل نه می گوییم

 

۱- نه گفتن به روش سر کار گذاشتن

برخی از افراد به علت اینکه خجالت می کشن و یا رودربایستی می کنن برای گفتن جواب منفی  شروع به زمان دادن می کنند تا طرف ،خودش بی خیال بشه مثلا از کسی تقاضای پول می کنید با اینکه می دونه که جوابش منفی هست باز می گه بذار حسابامو چک کنم و خبر بدم و یا می گه الان جایی هستم فردا خبر می دم و بعد گوشیش خاموش می کنه  فرد با اینکه جوابش منفی است شروع به سرکار گذاشتن فردمقابل میکند و بهانه هایی می آورد

به نظر شما این رفتار چه اثرات منفی می تواند به همراه داشته باشد؟زمانیکه فرد این رفتار را انجام می دهد به طرف مقابل  امیدواری می دهد در صورتی که جوابش منفی است و این از نظر اخلاقی درست نیست  از طرفی اعتبار خود را با این رفتار از بین می برد.

۲- نه گفتن به روش قاطع

شاید افرادی را دیده باشید تا از آنها تقاضایی دارید در جواب تقاضای شما محکم می گویند نه

کلمه نه را به طرف شما پرتاب می  کنند این نوع گفتن را که با قاطعیت هم همراه است نه قاطع می گوییم واقعا احساس بدی به ما دست می دهد وقتی کسی اینطوری جواب ما را می دهد در جواب یک تقاضای چند خطی فقط یک نه  آن هم یک نه محکم

به نظر شما نه گفتن به صورت قاطع لازم است ؟ در چه مواردی از این نه باید استفاده کنیم ؟ نه گفتن به صورت قاطع یکی از ابزار های موثر سلامت جسمی ، روانی واجتماعی محسوب می شود مثلا کسی که به شما پیشنهاد سیگار کشیدن می کند و یا کسی که به شما یک پیشنهاد غیر اخلاقی می دهد.

بسیاری از نوجوانان و جوانان به این دلیل اینکه نمی توانند رفتاری قاطع داشته باشند و جواب نه بگویند به آسیب هایی نظیر اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی گرفتار می شوند به خاطر اینکه یا خجالتی هستند و یا  ترس از این دارند که رفیق های خود را از دست دهند و یا برای برچسب نخوردن  کلماتی نظیر سوسول و بچه ننه و…. در خواست را قبول می کند .

اگر همیشه به هر موردی جواب مثبت بدهیم ارتباط ما با دیگران ارتباطی سالمی نخواهد بود.

سیگار

سیگار

 

 

اگر مهارت نه گفتن را نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟

جواب مثبت دادن به درخواست های دیگران علیرغم میل باطنی ،  موجب گفت و گو های درونی   می شود چرا پول قرض دادم….چرا ماشینم رو برای چند روز گرفت و……چون شما نتوانسته اید جواب منفی بدهید  خشمگین می شوید البته ابتدا از دست خود و  بعد هم از دست طرف مقابلتان که چرا این تقاضا را از شما کرده است یکی از مهارت هایی که ماباید یاد بگیریم تا کمتر خشمگین شویم مهارت نه گفتن است

البته خشمگین شدن قسمتی از پیامد های  منفی عدم نداشتن مهارت نه گفتن است پیامد های دیگری هم می تواند به همراه داشته باشد  مثلا فردی ماشین شما را برای رفتن به مسافرت قرض می کند شما در رودربایستی قرار می گیرید و جواب مثبت به او می دهیدحال فرض کنید دوست شما دچار یک تصادف سنگین هم شود آسیب جانی و  مالی هم قسمتی از این پیامد می تواند باشد .

 

پیدا کردن چار چوب زندگی

تا به حال چار چوب های زندگی خود را نوشته اید اینکه ما بدونیم در چه مواقعی باید نه بگوییم کاملا به چار چوب های ما بستگی داره هر فردی برای خود یک سری چارچوب هایی مشخص کرده  پایه های این چار چوب ها ارزش ها و باورها است که به آن ها پایبند هستیم   ارزش ها و باور های مذهبی ،اخلاقی ، خانوادگی ، شخصی و… هستند که این چارچوب را مشخص می کنند.

یک بار برای همیشه این چار چوب ها را کاملا مشخص کنید و همیشه پایبند آن باشید .

مثال :دوستم تا دیر وقت در دفتر کار مانده است و از شما می خواهد اگر همسرش تماس گرفت بگویید که دفتر کار نیست شما این تقاضا را قبول می کنید  ؟ به چار چوب ها بر می گردیم در چار چوب شما دروغ گویی امری ناپسنداست برای همین دروغ نمی گویید. و جواب منفی می دهید.

چطور بفهمیم که باید جواب نه بدیم

خیلی از افراد نمی دانند که باید به چه تقاضاها و درخواست هایی نه بگویند یعنی تصمیم اینکه جواب منفی بدهم و یا مثبت برایشان در ابهام است اینکه شما به چه مواردی بله و به چه مواری نه بگویید امری شخصی است گاهی دلتان می خواهد نه بگویید گاهی حال و حوصله ندارید  و نه می گویید و گاهی هم در چار چوب زندگی شما نیست ولی گاهی اوقات با اینکه در چارچوب زندگی ما نیست باز دو به شک می مانیم که چه جوابی بدهیم . من زمانیکه با تصمیم سخت مواجه می شوم که جواب دادن برایم سخت می شود سراغ  ترازوی  سنجش می روم  احتمالا ترازو های قدیمی را به یاد دارید که دوکفه داشت در یک کفه آن فردی که از من تقاضا کرده قرار می دهم و در طرف دیگرتقاضایی که از من می کند را  می سنجم که آیا  ارزش دارد یا نه البته قبل از ترازو نیاز هاو خواسته های خودم هم در نظر می گیرم.

برای هدایت ارتباطات شخصی سه معبر عریض وجود دارد .اول اینکه خودت را در نظر بگیری و دیگران را رها کنی دوم اینکه دیگران را بر خود مقدم بدانی و سوم و یا مقصود طلایی اینکه اول خود را مقدم بداری و بعد دیگران را هم به حساب آوری

ژوزف وولپ

شما حق دارید بگویید نه زمانیکه:

  • در خواست مخالف ارزش ها و باور هایتان است.
  • به افرادی که قصد سو استفاده از شما را دارند.
  • هر چیزی که شما را آزار می دهد.
  • به هر کاری که مایل به انجامش نیستید.
نه

نه

 

علت اینکه نمی تونیم نه بگیم

  • خجولی گری
  • رودربایستی
  • مهربانی بیش از حد
  • ترس از تخریب ارتباط هایمان
  • ترس از برچسب خوردن

نه گفتن را تمرین کنیم

در مقاله مسیر عصبی متوجه شدیم برای اینکه کاری را بخواهیم یادبگیریم باید آن را تکرار و تکرار کنیم تا در شرایط و موقعیت هایی که دشوار است بتوانیم خیلی راحت از آن استفاده کنیم از امروز تمرین کنیم از مسائل ناچیز وکوچک شروع کنیم تا نه گفتن برایمان راحت تر شود .

قرار دادن شما بین منگنه

برخی افراد برای اینکه از شما جواب مثبت بگیرند شما را بین منگنه قرار می دهند و از شما می خواهند همان لحظه جواب دهید برای این کار کمی زمان بگیرید مثلا بگویید من احتاج به فکر دارم و یا بهانه ای بیاورید تا بیشتر بتوانید فکر بکنید.

ضد حال نباشیم

در جمع نشسته اید وبرای اینکه اثبات کنید نه گفتن را بلد هستید با هر پیشنهادی مخالفت می کنید و نه می گویید قرار نیست در روابط مثل افرادی باشیم که ضد حال هستند تا می بینند که همه جواب ها مثبت است مخالفت میکنندما در این مقاله نمی خواهیم بگوییم از امروز به کسی پول قرض ندهید کسی را کمک نکنید ماشین خود را به دوستتان ندهید بلکه ما یاد می گیریم در مواقعی که باید نه بگوییم چطور جواب منفی بدهیم.

چطور نه بگوییم

۱- با طنز نه بگیم

یکی از روش های نه گفتن این است که به صورت طنز یک جواب منفی به طرف مقابل خود بدهیم یک طنز پیدا کنیم و با طنز به درخواست طرف مقابل جواب منفی بدهیم  فردی به شما پیشنهاد سیگار می کند وبه شما می گوید این یک بار رو بکش بعد شما در جواب او به طنز می گویید بابا اینا که بچه بازیه ما زیر شیشه مصرف نمی کنیم. به صورت خلاقانه با طنز جواب منفی می دهیم .

 

۲-ساندویچ  شکلات

راحت ترین روش نه گفتن تکنیک ساندویچ شکلات است یعنی ابتدا ما یک حسن جویی و یا یک  همراهی می کنیم و بعد جواب منفی می دهیم  سعی می کنیم از  کلمات و جملاتی که بار مثبت دارند استفاده کنیم.

۳- دلیل ، پیشنهاد

اگر برایتان خیلی اهمیت دارد که به گونه ای نه بگویید که فرد مقابل ناراحت نشود و یا طرف مقابل برایتان خیلی عزیز است دلیل نه گفتن خود را می گوییم و بعد به او یک پیشنهاد هم می دهیم مثلا دوستتان برای خرید ماشین از شما تقاضای پول می کند ابتدا یک همراهی  انجام می دهید خیلی خوبه که داری ماشین می خری و بعد دلیل می آورید من پولم روجایی سرمایه گذاری کردم و الان بهش دسترسی ندارم  ولی موسسه رسالت داره وام قرض الحسنه می ده و می تونم ضامنت بشم .

با احساس گناه چی کار کنیم

اخه زشته من جواب نه بدم….

من عذاب وجدان میگیریم وقتی به کسی جواب نه می گم…..

پشیمانی

پشیمانی

برخی ها می پرسند با احساس گناه بعد نه گفتن چیکار کنیم بهتر است بگوییم شما احساس گناه نمی گیرید بلکه خودتون به خودتون احساس گناه می دهید البته باور های اشتباه ومعیوبی که در جامعه برای ما درست کرده اند هم تاثیر گذار است شما انتخاب کردید و سنجیدید که نه بگویید از چار چوب خود استفاده کردید و بر مبنای آن تصمیم گرفتید کافی است بعد از هر نه گفتنی با خودم چک کنم که این جواب منفی من با حقوق انسانی مغایرت داشت؟  از نظر اخلاقی درست نبود؟

در پس هر نه گفتنی یک بله به کار دیگر وجود دارد وقتی رویت را از چیزی برمی گردانی در اصل به چیز دیگری رو می کنی پس نباید احساس گناه بگیرید

اگر نه گفتن شما درست و به جا است شرمندگی و خود خوری ممنوع

 

 

 

 

 

تیتر اول سایت گالوپ :ایران خشمگین ترین کشور دنیا

در سال ۲۰۱۷  خبری مثل بمب منفجر شد موسسه گالوپ ایران را خشمگین ترین کشور دنیا معرفی کرد این خبر ، تیتر بسیاری از خبرگزاری های داخلی و خارجی شد وقتی خودم اولین بار  این خبر را خواندم واقعا شوکه زده شدم  .

موسسه گالوپ چیست ؟

موسسه گالوپ یک موسسه نظر سنجی معتبر در  جهان می باشد این موسسه  در۲۷ دسامبر ۱۹۳۵ میلادی توسط آقای جورج هاوس گالوپ (یکی از متخصصان استفاده از روش های آماری در مطالعه افکار و عقاید عمومی ) در کشور آمریکا  تاسیس شد. آقای گالوپ بسیار علاقه داشت دیدگاهها و آرای مردم را بتواند به طور عینی تقسیم بندی کند . مخارج این موسسه از حق اشتراک موسسات تبلیغاتی و تولیدی در آمریکا تامین می شود . این موسسه برای نشان دادن استقلال  بی طرفی خود اعلام کرد از  هیچ حذب وگروهی حمایت نمی کند.

موسسه گالوپ چرا معروف است ؟

موسسه گالوپ طی ۱۲ نظر سنجی که بین سال های  ۱۹۳۶ تا ۱۹۸۴ برای نامزدهای ریاست جمهوری انجام داد توانست نتایج انتخابات را بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته اعلام کند این نتایج را فقط با خطایی کمتر از ۳ درصد اعلام کرد .این موسسه در سال ۱۹۳۶ با موفقیت پیش بینی کرد که فرانکلین روزلت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ، آلفرد لندن را شکست می دهد، این پیش بینی باعث معروفیت این موسسه نظر سنجی شد، از طرفی این موسسه با  نظر سنجی های جنجالی و جالبی که هر ساله منتشر می کرد توانست معروفیت خود را چند برابر کند.  برخی از آمارهایی که سالیانه  توسط موسسه گالوپ منتشر می شود شاد ترین کشور دنیا ، خشمگین ترین کشور دنیا ،امن ترین کشور دنیا و….

موسسه گالوپ چطور نظر سنجی میکند؟

موسسه گالوپ داری  ۳۰ شعبه در بیش از ۲۰ کشور دنیاست که روی هم۲۰۰۰ نفر کارمند دارداین کارمندان در چهار بخش نظر سنجی گالوپ، مشاوره گالوپ،دانشگاه گالوپ، مطبوعات گالوپ کار می کنندموسسه گالوپ ابتدای کار نظر سنجی های خود را با حضور به درب منزل انجام می داد در سال ۱۹۸۶ بخشی  از مصاحبه های خود را به مصاحبه تلفنی اختصاص داد .هدف از مصاحبه های تلفنی حذف مراجعات حضوری بود که این روش نسبت به مراجعه حضوری کم هزینه تر و مطمئن تر بود امروزه تقریبا ۹۰درصد از  نظر سنجی ها  به صورت تلفنی انجام می دهند.

نظرسنجی ها معمولا از بین جامه آماری ۵۰۰ تا ۱۰۰۰نفر گرفته می شود  وسوالاتی از این جامعه آماری پرسیده می شود در نظر سنجی که در مورد خشم صورت گرفته بود این سوال مطرح شده بود که با تازگی عصبانی شده اید ؟ ۴۹ درصد مردم ایران و عراق به این سوال جواب بله داده بودند.

خشمگین ترین کشور دنیا بر اساس میزان تجربه منفی روزانه معرفی می گردد.

موسسه گالوپ قصدو سو سیاسی دارد؟

چند هفته پیش بود که یکی از نویسندگان برتر کشور از من سوالی کرد که آیا این خبر درست است ؟ برخی از مردم این خبر را باور نمی کنند و بر این باور هستند که این موسسه قصدوسوی سیاسی دارد . ما در اینجا قصد و سوی سیاسی بودن و یا نبودن  این آمار را بررسی نمی کنیم این آمار توسط یک موسسه نظر سنجی منتشر شده است ولی این مهم است که خودمان هم می دانیم که کشور ما متاسفانه  کشوری عصبانی است .

برخی از عواملی که موجب خشم می شود واین عوامل در کشور ما پررنگ است

وضعیت نامناسب اقتصادی

تجربه  ناکامی های زیاد

ترافیک های زیاد

کار کردن های بیش از حد

بی کاری

آلودگی هوا

بی عدالتی ها

و…

شاید عصبانی ترین کشور دنیا نباشیم ولی این واقعیت وجود دارد که کشوری عصبانی هستیم.

 

لیست جایگزین

در این مقاله به یکی از روش های طلایی برای مدیریت خشم می پردازیم خوشحالیم که شما اولین گام را برای مدیریت خشم خود برداشته اید شاید عده ای بگویندمدیریت خشم برای ما نیست آنها اعتقاد دارند  افراد عصبی باید مدیریت خشم را یاد بگیرند ولی جالبه بدونید مدیریت خشم برای همه ی افراد ضروری است. به خاطر اینکه همه ی ما این احساس را درون خود داریم .

خشم احساس بدی است؟

خشم یک نوع  احساس است که تجربه کردن آن نشانه سلامتی ما می باشد!!! اگر کسی احساس خشم نداشته باشد به یک نوع بیماری روحی مبتلا است پس خشم یک احساس است که بخشی از وجود ما را تشکیل داده است واز ما در مواجه با تهدید ها محافظت می کند.

چه موقع خشم خطرناک می شود؟

زمانیکه ما خشم را بیش از حد تجربه کنیم یا  ابراز های اشتباه خشم مثل چرخاشگری را در پیش بگیریم آن زمان خشم می تواند آسیب پذیر و خطر ناک باشد .

اصلا چرا باید خشم خودمون مدیریت کنیم ؟

عدم کنترل خشم می تواند نتایج مخربی را به همراه داشته باشد  از دست دادن روابط ، آسیب های جسمی و روحی و …. بخشی از آسیب های عدم کنترل خشم می باشند البته در مقاله ای جدا گانه به صورت مفصل به آسیب های خشم به آن پرداخته ایم .

 

آمادگی از قبل

یکی از موثر ترین و کاربردی ترین روش های مدیریت خشم آمادگی داشتن برای موقعیت خشم برانگیز است البته منظور ما آمادگی برای پرخاشگری کردن مجدد نیست بلکه آمادگی برای ابراز صحیح خشم ویا  آمادگی برای گفت و گوی بدون خشم است .

به نظر شما اگر در مواجه با موقعیت خشم برانگیز آماده باشیم بهتر عمل می کنیم یا اگر هیچ آمادگی نداشته باشیم ؟

✔مثال اول

مادری راتصور کنید، وقتی که فرزندش درس نمی خواند خشمگین می شود و شروع به داد وبیداد کردن می کند دیگه خستم کردی …اخه چرا درس نمی خونی ….منو پیر کردی و….. از طرفی فرزندش هم خشمگین می شود و جرو بحث بالا می گیرد  چرخه ای که هر روز تکرار می شود و مادر و فرزند هر روز  خشمگین می شوند.

اتفاق :  درس نخواند فرزند

واکنش مادر : داد زدن بر سر فرزند

واکنش فرزند : جرو بحث کردن

حال فرض کنیم در موقعیت بعدی مادر  به جای داد زدن  رفتار دیگری را بروز دهد مثلا گفت و گوی موثرداشته یاشد .

✔مثال دوم

شاید افرادی را دیده باشید که در جواب تقاضای دیگران  نمی توانند جواب منفی بدهند به هر تقاضایی که از طرف دوست و یا آشنایان به آن ها داده می شود جواب مثبت می دهند و بعدخشمگین می شوند که چرا جواب مثبت دادند  شاید آماده کردن خود برای جواب منفی دادن بتواند خیلی موثر باشد.

لیست جایگزین

فهرستی از ابرازهای ناصحیح خشم را بنویسید

زمانیکه پسرم اسباب بازی هایش را جمع نمی کند بر سر او داد می زنم و یا او را کتک می زنم.

دوستم هر چند وقت یک بار از من تقاضای قرض پول می کنم و  نمی توانم به او جواب منفی بدهم و بعد آن شروع به خودخوری کردن می کنم.

همیشه با همسرم سر دیر آمدنش یک دعوای مفصل می کنیم.

جایگزین رفتار قبلی

زمانیکه پسرم اسباب بازی هایش را جمع نمی کند سعی می کنم با او صحبت کنم و با گفت و گویی بدون خشم او را متقاعد کنم که اسباب بازی هایش را جمع کند.

اگر دوستم از من تقاضای  پول کرد با یاد گرفتن مهارت نه گفتن به او جواب منفی می دهم.

اینبار که همسرم دیر آمد با گفت و گویی موثر و عاری از پرخاشگری با او صحبت می کنم و سعی می کنم عصبانی نشوم

 

جایگزین ها چه چیزی هایی هستند

توجه نکردن به موضوع

گفت وگوی موثر

گفتن جواب نه

مهارت حل مسئله

ترک مکان گفت و گو

 

جایگزین ها لیستی هستند که جایگزین ابراز های اشتباه خشم می شوند 

 

حالا شروع کنید

یک لیست از موقعیت هایی که در گذشته رخ داده و درحال هم  وجود داردو موجب خشمگین شدن شما شده است را بنویسید و در مقابل آن لیست جایگزینی از رفتار های صحیح و بدون خشونت را بنویسید.شاید برای جایگزین کردن لیست چیزی پیدا نکنید ولی مهم نیست می توانید فعلا سکوت کنید تا راه حلی مناسب برای آن پیدا کنید برای نیم ساعت هم که شده در محیطی آرام و ساکت فکر کنید و جایگزینی پیدا کنید .

اگه جایگزین جواب نداد چی

شاید شماجایگزین هایی را انجام دادید ولی  یه نتیجه مطلوب خود نرسیدید اصلا نگران نباشید به خاطر اینکه شما در قدم اول رفتار ناصحیح و رفتار های پرخاشگرانه را حذف کردید و قدم بزرگی در کنترل خشم برداشته اید حال که به نتیجه مطلوب خود نرسیده اید بهتر است راه های دیگر را تست کنید مطمئن باشید بالاخره جواب می گیرید. البته مهارت حل مسئله خیلی می تواند به شما کمک کند .

 

 

 

در این مقاله به  تقویت رفتار های پرخاشگرانه  می پردازیم

مسیر عصبی چیست ؟

عادت چطور ایجاد می شود؟

چرا برخی کار ها اینقدر برایمان راحت شده که چشم بسته انجام می دهیم ؟

چرا همیشه شروع و انجام کاری جدید برایمان خسته کننده است ؟

یادگیری درمغز ما به چه صورتی انجام می شود؟

مسیر عصبی

درون مغز ما میلیار ها سلول مغزی وجود دارد که به آن ها نورون می گوییم زمانیکه ما کاری را انجام می دهیم این نورون ها از طریق پاس های الکتریکی با هم ارتباط می گیرند مثلا زمانیکه انگشت اشاره خود را تکان می دهیم چندین نورون از طریق پالس های الکتریکی با هم ارتباط می گیرند با  سلول های مغزی با هم ارتباط می گیرند  و قسمتی از مغز فعال می شود . از طرفی زمانیکه ما خوشحال و یا غمگین هم می شویم یک سری از سلول ها با هم ارتباط می گیرند.

ارتباط گرفتن چندین نورون با یکدیگر مسیر عصبی را ایجاد می کند .

چرا شروع کار جدید برایمان زجر آور است ؟

زمانیکه شروع به کار جدید می کنیم  و یا شروع به یادگیری چیزی می کنیم  بایددرون مغزمان مسیر عصبی آن را ایجاد کنیم چون ما قبلا این کار انجام ندادیم  نورون ها از یکدیگر فاصله دارند و به سختی بین نورون ها ارتباط شکل می گیرد هر چقدر ما کار و فعالیت را تمرین کنیم نورون ها به هم نزدیک تر شده و مسیر عصبی بهتری شکل می گیرد و ما خیلی راحت تر فعالیت را انجام می دهیم . درون مغز کسی که پرخاشگری می کند مسیر های عصبی پرخاشگری شکل گرفته است هر چقدر پرخاشگری را ادامه دهد مسیر عصبی قوی تر و هر چه کمتر انجام دهد مسیر عصبی ضعیف تر می شود

 

با هر بار خشمگین شدن مسیر عصبی قوی تر و سریع تری را به وجود می آوریم .

 

مسیر عصبی در مدیریت خشم

ما در مدیریت خشم ابتدا مسیر عصبی پرخاشگری که شکل گرفته را  تضعیف می کنیم و به جای آن مسیر عصبی درست را جایگزین می کنیم .

 

برانگیختگی دو منطقه از مغز

براتون تا به حال سوال پیش امده که عادت چطور ساخته می شود ؟

در مباحث قبل مفهوم مسیر عصبی را یاد گرفتیم و دیدیم که هر چیزی را ما بخواهیم یاد بگیریم باید مسیر عصبی آن را ایجاد کنیم .

حال اگر دو مسیر عصبی در مغز ما به صورت همزمان شکل بگیرد چه اتفاقی می افتد مثلا فردی در حال پر خاشگری است و از پرخاشگری خود به نتیجه می رسد  در مغز او دو نقطه از مغزش فعال می شود قسمتی که مسیر عصبی پرخاشگری در آن است و قسمتی که مربوط به نتیجه گرفتن است . اگر برای چند بار متوالی این برانگیختگی همزمان شکل بگیرد در مغز او پرخاشگری و نتیجه کنار هم قرار می گیرند پس هر زمانیکه فرد از کار خود نتیجه بخواهد پرخاشگری می کند

 

 برای درک بهتر مطالب حتما فیلم زیر را تماشا کنید